महिला व बालकल्याण विभाग

विभाग तपासणी

विभाग तपासणी

१. आयुक्त तपासणी आक्षेप मुद्दे 
२. स्थानिक निधी लेखा आक्षेप 
३. पंचायत राज संस्था लेखा आक्षेप
४. महालेखाकार आक्षेप