Card image cap

श्री संजय दैने (भा. प्र. से.)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक
जिल्हा परिषद हिंगोली

Card image cap

श्री अनुप शेंगुलवार

अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिल्हा परिषद हिंगोली

Card image cap

---

--- ---

जिल्हा परिषद हिंगोली, महाराष्ट्र राज्य, आपले स्वागत करीत आहेत.

सुरुवातीला मराठवाडा निजामाच्या कारकीर्दीत होता. हिंगोली हा परभणी जिल्ह्याचा तालुका होता आणि निजामाच्या राजवटीचा भाग होता. विदर्भाला लागणारे हे सीमेवरील ठिकाण असल्याने निझामाचा सैन्य तळ होता. त्या काळात हिंगोली येथून लष्करी सैन्य, रुग्णालये, पशुवैद्यकीय रुग्णालय कार्यरत होते. 1803 मध्ये हिंगोलीच्या रहिवाशांना टिपू सुलतान आणि मराठा आणि 1857 मध्ये नागपूरकर आणि भोसले यांच्यात दोन मोठे युद्ध झाले. शहर एक सैन्य तळ असल्याने हैद्राबाद राज्यातील एक महत्त्वाचे आणि प्रसिद्ध ठिकाण होते.

पलटण, रिसाला, तोफखाना, पेन्शनपुरा, सदर बाजार अशी काही नावे आज प्रसिद्ध आहेत. 1956 मध्ये जेव्हा राज्य पुनर्रचना झाले तेव्हा स्वातंत्र्योत्तर नंतर मराठवाडा मुंबई राज्याशी जोडला गेला आणि 1960 मध्ये हिंगोली परभणी जिल्ह्याचा भाग म्हणून महाराष्ट्र राज्याचा भाग बनला. नंतर 1 मे 1999. रोजी परभणीच्या प्रभागातून हिंगोली जिल्हा अस्तित्त्वात आला.

1956 मध्ये सध्याच्या जिल्ह्याचा प्रदेश मुंबई राज्याचा भाग झाला आणि 1960 मध्ये परभणी जिल्ह्याचा भाग म्हणून महाराष्ट्र राज्याचा भाग बनला. हा जिल्हा परभणी जिल्ह्यातून 1 मे 1999 रोजी हिंगोली, कळमनुरी, सेनगाव, औंढा नागनाथ आणि वसमत अशा पाच तहसीलांसह परभणी जिल्ह्यातून तयार करण्यात आला.

घडामोडी व सूचना फलक

 1. कृषी विभाग, विस्तार अधिकारी (श्रेणी -३) या संवर्गातील सर्वसाधारण कर्मचाऱ्यांची ०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी.
 2. कृषी विभाग, जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग -३) विस्तार अधिकारी (कृषी) या संवर्गातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची ०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी.
 3. जिल्हा परिषद, हिंगोली कडील प्रलंबित प्रकरणांची यादी दिनांक ३०.०३.२०२२
 4. सर्व साधारण बदल्या-2022 वरिष्ठ सहाय्यक अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी
 5. अनुकंपा धारक उमेदवारांची माहे डिसेंबर-2022 अखेर पर्यंतची अंतिम जेष्ठता सुची
 6. बांधकाम विभाग, कनिष्ठ अभियंता (दिव्यांग) या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची ०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी.
 7. बांधकाम विभाग, कनिष्ठ आरेखक या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची ०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी.
 8. बांधकाम विभाग, जोडारी या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची ०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी.
 9. बांधकाम विभाग, तारतंत्री या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची ०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी.
 10. बांधकाम विभाग, आरेखक या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची ०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी.
 11. बांधकाम विभाग, प्रमुख आरेखक या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची ०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी.
 12. बांधकाम विभाग, कनिष्ठ यांत्रिकी या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची ०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी.
 13. बांधकाम विभाग, वरिष्ठ यांत्रिकी या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची ०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी.
 14. लघु सिंचन विभाग कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/स्था.अ.स./ कनिष्ठ आरेखक या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची ०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी.
 15. जिल्हा परिषद हिंगोली अधिपत्याखालील आरोग्य विभागाशी सबंधीत पदभरती बाबत जाहीर प्रकटन
 16. जिल्हा परिषद, हिंगोली अंतर्गत पशुधन पर्यवेक्षक (Livestock Supervisor) या संवर्गातील 11 पदे बाह्यस्त्रोताद्वारे उपलब्ध करून घेणेबाबत ई-निविदा सूचना. (सन २०२२ -२०२३)
 17. जिल्हा परिषद हिंगोली अंतर्गत परिचर गट -ड या संवर्गात अधिसंख्य पदावर उमेदवारांना सन २०२३ नियुक्ती आदेश बाबत.
 18. आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद हिंगोली अंतर्गत गट – क मधील सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीची जाहीरात
 19. जिल्हा परिषद हिंगोली अंतर्गत अनुसूचित जमाती मधील कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग केल्याबाबतची माहिती मार्च-2022
 20. स्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) टप्पा–2 अंतर्गत तांत्रीक व्यावसायीक संस्था म्हणून काम करु इच्छिणाऱ्या संस्थांची विहित नमुन्यात सुची तयार करण्यासाठी आवेदन.
 21. केंद्रिय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत कलम 04 (01) ब अन्वये प्रसिध्द करावयाची 01 ते 17 मुद्यांची माहिती पुस्तिका सन 2022
 22. नागरिकांची सनद
 23. आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, हिंगोली अंतर्गत माहे मार्च 2019 मधील आरोग्य सेवक (महिला), आरोग्य सेवक (पुरुष), औषध निर्माण अधिकारी सबंधित पदभरतीच्या अनुषंगाने विद्यार्थी किंवा अन्य कोणाचीही तक्रार असल्यास ती नोंदविण्यासाठी खालील प्रमाणे दुरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधण्यात यावा.

शासन निर्णय व परिपत्रके

फोटो गॅलरी

Photo Gallary/Events

विभाग
पंचायत समिति
२०११ च्या जनगणने नुसार लोकसंख्या
1177345

एकून

571051

महिला

606294

पुरुष

78%

साक्षरता